Litvanya, kendine özgü dili ve kültürel mirasıyla tanınan Baltık ülkelerinden biridir. Bu zengin mirasın korunmasına ve geliştirilmesine büyük katkılarda bulunan bir dilbilimci ve akademisyen, Kazimieras Būga, Litvanya'nın dilbilim kahramanlarından biridir.

LitvanyaLitvanya’nın Dilbilim Kahramanı: Kazimieras Būga

Litvanya, kendine özgü dili ve kültürel mirasıyla tanınan Baltık ülkelerinden biridir. Bu zengin mirasın korunmasına ve geliştirilmesine büyük katkılarda bulunan bir dilbilimci ve akademisyen olan Kazimieras Būga da Litvanya'nın dilbilim alanındaki kahramanlarından biridir. Bu yazımızda kısaca kendisinden bahsedeceğiz.